Ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut
Logga in
Telefon: 0480-41 80 40
Vardagar 9 - 15

Välkommen till Svenska palliativregistret!

Hur skapar man en god och bestående palliativ vård – Ett förbättringsarbete i Jönköping

Svenska palliativregistret i samarbete med Registrercentrum Sydost och Qulturum, Landstinget i Jönköpings län bjudit in till en förbättringsresa som startade under våren 2015.

Ambitionen var att utifrån det tidigare mycket aktiva spindelarbetet med registret erbjuda ytterligare stöd i vardagligt förbättringsarbete mha kvalitetsregistret samt att stärka registret ytterligare för att kunna skapa ett stöd för verksamheter.

Förbättringarbet Jönköping

Under tre lärandeseminarier har teamen fått kunskaper i bl.a. PDSA cyklar, 5P, fiskben mm dessa verktyg har sedan använts för att nå uppsatta mål. I teamen har en person utsetts som coach som har fått utvidgade coachkunskaper för att hjälpa sitt team att utvecklas och sätta gemensamma mål. Teamen har lyssnade på närstående där föräldern avlidit och svårigheter som kan uppstå trots närståendes kunskaper inom sjukvården.

Förbättringarbet Jönköping USK Öckerö

Att tolka diagram är inte alltid så lätt. Vad säger dessa staplar? Hur kan jag använda informationen för att det ska bli bättre för patienterna som befinner sig i livets slutskede i vår verksamhet? Det här är frågor som teamen ställdes inför och hade svårt att besvara. Svenska palliativregistret var på plats under alla tre tillfällena och hjälpte dem att besvara dessa frågor. Registret finns med och hjälper till så att resultaten dokumenteras och följs under resans gång.

Under sista lärandeseminariet fick vi höra undersköterskan från Öckerö som berättade hur de gått tillväga för att nå sina mål. Hon pratade mycket om vikten av ett ledarskap som gav dem utrymme att arbeta och avsätta tid för sitt förbättringsarbete.

Än är det inte slut, ett förbättringsarbete fortgår över tid och i maj 2016 kommer alla teamen samlas för att dela med sig igen av det arbete som sker där ute, varje dag.

Uppsatser om Palliativ vård

Fyra studenter på Specialistutbildning för sjuksköterskor på Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle vid Karolinska Institutet har skrivit magisteruppsatser med data från Svenska palliativregistret. Uppsatserna "Palliativ vård för äldre i livets slutskede - Förändringar efter införandet av Liverpool Care Pathway" och "På väg mot god palliativ vård av äldre- En jämförelse mellan tre geriatriska kliniker kön och åldersperspektiv på vården" samt andra uppsatser och studier hittar man på vår hemsida under FoU.

Palliativregistrets regionala konferenser

I vår kommer vi hålla fyra konferenser, den 20 januari i Hässleholm, den 17 februari i Västerås, den 6 april i Kalmar och 18 maj i Stockholm. Välkommen att anmäla dig via bokningssidan. Här kan du ta del av konferensernas program.

Vårt stora fokus på Svenska Palliativregistret är nu att arbeta med förbättringsarbete.

Vi måste nu alla hjälpa till att förbättra vården för den enskilde patienten. Det räcker inte längre med att vi bara registrerar dödsfallen på våra enheter. Nu måste vi även börja titta på våra resultat, se vad som behövs förbättras och sedan åtgärda detta. Har Du några frågor eller funderingar så kontakta gärna vårt kansli via eller 0480-418040

Vad är palliativ vård?

Jag ...

 • och mina närstående är informerade om min situation
 • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
 • är ordinerad läkemedel vid behov
 • får god omvårdnad utifrån mina behov
 • vårdas där jag vill dö
 • behöver inte dö ensam
 • vet att mina närstående får stöd

Livskvalitet i livets slut

När det inte längre finns någon bot för den som är svårt sjuk inriktas behandlingen på att göra den sista tiden så bra och smärtfri som möjligt. I den palliativa vården ingår även att ge anhöriga stöd i deras sorgearbete. Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. De kan då gemensamt sätta upp ett mål.

Aktuellt

Efterlevandeenkät

Palliativregistret vill nu förbättra vården i livet slutskede ytterligare. Vi erbjuder efterlevande att svar på en web-enkät om hur sista tiden varit i den sjukes liv. Vill du veta mer eller delta i att förbättra den palliativa vården genom att använda efterlevandeenkäten kontakta Svenska palliativregistret på

Dödsfallsenkät och verksamhetsenkät

I enkäterna kommer det göras uppdateringar under hösten 2015. Läs mer om detalj här.

Kalender

20 januari Regional konferens på Kulturhuset i Hässleholm, mellan kl. 8.30 och 16.00. Här finns dagens program. Anmäl dig här.

Senaste blogginläggen

 • Greger – Se det stora i det lilla
  Jag fick min första lön ifrån Landstinget i Kalmar län som 16-årig transportör för ganska precis 40 år sedan. Förutom att jag redan då borde ha passerat 180 cm så...
 • Jannike – Se det stora i det lilla
  Det finns så många klyschor som handlar om att vi ska ta tillvara på varje tillfälle och dag. Vi allihop har hört dessa klyschor – man stannar upp någon minut...
 • Jannike – Otursdag – skrockfullhet
  Skrockfullhet Fredag den 13 idag – är det en otursdag? Jag tillhör den skara som i alla fall blir lite mer försiktig Jag har nog en del skrockfullhet i mig,...
 • Greger – Otursdag – skrockfullhet
  Fredag den 13:e. Visst noterar jag när fredag och 13 sammanfaller men just det bekymrar mig inte så mycket. Men att lägga nycklarna på bordet – sånt gör man ju...
 • Greger – Belöning efter träning
  Morot eller piska är en diskussion som egentligen aldrig tar slut men kan bli hur filosofisk som helst. Måste jag få en belöning för att jag ska överväga att ge...